دسترسی به ایمیل های وب سایت

برای دسترسی به ایمیل های هاست سرور ویندوز تجاری می توانید به یکی ازدو طریق زیر عمل کنید:

http://webmail.yourdomain.com

یا

http://mail.yourdomain.com

سپس با وارد کردن نام کاربری و پسورد مربوطه می توانید به ایمیل های خود دسترسی پیدا کنید.