تنظیم ایمیل در Outlook

بعد از اجرای برنامه Microsoft OutLook منوی Tools/Accounts setting را انتخاب می کنیم:

ms outlook Tools/Accounts setting

سپس روی کلید New کلیک می کنیم :

ms outlook new account

آیتم اول را انتخاب می کنیم و کلید Next را می فشاریم:

next

آیتم ...Manualy configure server را انتخاب کرده و کلید Next را می فشاریم:

ms outlook manualy configure server

آیتم Internet E-mail را انتخاب کرده و کلید Next را می فشاریم:

ms outlook internet email

در این صفحه باید مشخصات میل باکس خود را وارد نمائید :
YourName : نام و نام خانوادگی
Email Address : آدرس کامل پست الکترونیک شما که تشکیل می شود از نام کاربری میل باکس + نام دامین شما .
Account Type : Pop3
mail.sitename.com: Incoming mail server که باید بجای sitename.com نام وب سایت خود را وارد نمائید
mail.sitename.com: Outgoing mail server که باید بجای sitename.com نام وب سایت خود را وارد نمائید
UserName : آدرس کامل پست الکترونیک شما که تشکیل می شود از نام کاربری میل باکس + نام دامین شما .
Password : کلمه عبور صندوق پستی

سپس روی کلید More Setting کلیک می کنیم :

ms ourlook more setting

در تب Outgoing server آیتم My outgoing server (smtp) requires authentication را فعال کرده و کلید OK را می فشاریم:

My outgoing server (smtp) requires authentication

کلید Next را می فشاریم :

next

با فشردن کلید Finish مراحل تعریف صندوق پستی به اتمام می رسد.

ms outlook create account finishd