خدمات

خدمات رایا وب

هر وب سایتی با هدف خاصی طراحی و پیاده سازی می شود و طبیعتا نمی توان نرم افزار مدیریت محتوا را به گونه ای طراحی کرد که تمامی وب سایتهای اینترنتی را در برگیرد اما به علت آنکه پایه تمامی وب سایتها تا 90 درصد با هم شباهت دارند سیستم های مدیریت محتوا ایجاد شده اند تا طراحی و پیاده سازی یک وب سایت را در
حداقل زمان ممکن فراهم سازند . با این وجود هنوز هم وب سایتها برای رسیدن به رشد و تکامل ، و تبدیل شدن به ایده آل مشتریان نیازمند داشتن بخشهای مجزا برای برنامه نویسی می باشند حتی اگر شما امروز هم یک پرتال را بیابید که جامع نیازهای امروزتان باشد ، مطمئن باشیدکه در آینده و با توسعه وب و اینترنت نیازمند افزودن بخشهای جدیدی به وبسایت اینترنتی خود خواهید بود ، با عنایت به این مهم هیچگاه تصور ننمایید که برنامه نویسی اختصاصی بر روی یک وب سایت برای شما اهمیت چندانی ندارد و یا شما نیازی به آن نخواهید داشت . بهتر است از هم اکنون آینده نگر باشید .  تیم متخصص رایا در مواردی که سفارش سایتی که مشتری ارائه می نماید در چارچوب سیستم مدیریت محتوای رایا  نباشد (وب سایت های خاص) پس از تحلیل و تعامل با سفارش دهنده سایت موارد اضافه بر cms را شناسایی نموده و برنامه نویسی اختصاصی را برای وب سایت مورد نظر انجام می دهد. در مرحله اول مشتری می تواند حدود 60 تا 70 درصد سایت خود رادر ظرف مدت چند روز بر روی اینترنت داشته باشد که همان سیستم مدیریت محتوای رایا می باشد ، سپس در زمانی که بین مشتری و متخصصان رایا به صورت توافقی تعیین می شود ، مابقی برنامه نویسی توسط تیم برنامه نویسی نوشته می شود و بر روی سایت قرار داده می شود.
 
خدمات رایا وب