جزئیات کلی سرور های هاست ویندوز

# مشخصات جزئی و نرم افزاری سرور های هاست ویندوز # مشخصات جزئی و نرم افزاری سرور های هاست ویندوز
1 ASP 3 Support 15 Your Own SMTP Server
2 ASP.NET 1 & 2 & 3.5 & 4 Support 16 POP3 Emails
3 CGI Scripting (ActivePerl) 17 Email Auto Responders
4 MS Access and Excel Databases 18 Spam Assassin Anti Spam
5 MS-SQL 2000 & 2005 & 2008 Databases 19 Custom Error Pages
6 MS-SQL Space نامحدود 20 PHP 5
7 MySQL 5.x Databases 21 Ioncube Loader Lastest Version
8 MySQL 5.x Space نامحدود 22 Zend Optimizer
9 Microsoft AJAX 23 MS XML
10 Microsoft MVC 24 MS XML 6.0
11 Real Time SQL Database Backup Tool 25 With SQL backup and SQL restore
12 SQL backup and SQL restore 26 Silverlight 3.0 Hosting
13 Isolated Application Pool 27 Silverlight 4.0 Hosting
14 ODBC DSN 28 Webmail Emails