تعرفه های میزبانی وب

Untitled Page
مشاهده جزئیات کلی سرور های هاست ویندوز
 • plan 1
 • 40000 تومان
 • 50 MG
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • plan 2
 • 75000 تومان
 • 100 MG
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • plan 3
 • 90000 تومان
 • 200 MG
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • هاست ویندوز
 • هزینه سالانه
 • فضای هاست
 • پهنای باند
 • دامین اضافه
 • پارک دامین
 • ای پی اختصاصی
 • تعداد زیر دامنه
 • Unlimitted MySql
 • Unlimitted Ftp accounts
 • Unlimitted MsSQL
 • Microsoft Access
 • Asp.net V2,V3.5,V4
 • Website Panel
 • plan 4
 • 105000 تومان
 • 300 MG
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • plan 5
 • 150000 تومان
 • 500 MG
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • plan 6
 • 195000 تومان
 • 1 GB
 • 3 GB
 • ندارد
 • نا محدود
 • با درخواست
 • نامحدود
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مشاهده Demo
 • هاست ویندوز
 • هزینه سالانه
 • فضای هاست
 • پهنای باند
 • دامین اضافه
 • پارک دامین
 • ای پی اختصاصی
 • تعداد زیر دامنه
 • Unlimitted MySql
 • Unlimitted Ftp accounts
 • Unlimitted MsSQL
 • Microsoft Access
 • Asp.net V2,V3.5,V4
 • Website Panelبرای مشاهده Demo پسورد را Demo123 وارد کنید
زیر مجموعه ها