آزمایش تاثیر CTR بر نتایج گوگل

CTR مخفف عبارت Click Through Rate است و به معنای حاصل تقسیم تعداد کلیک کاربران به تعداد نمایش است. هر چه میزان CTR بیشتر باشد نشان دهنده آن است که نتیجه حاصل از جستجو برای کاربران مناسبتر است. منطقی است که موتورهای جستجو این شاخص را در رتبه بندی خود دخالت دهند زیرا نتایجی که کاربران بیشتری روی آن کلیک می کنند احتمال اینکه نتیجه بهتری باشد بیشتر است.
به عنوان مثال فرض کنید سایت A به ازا جستجوی عبارت K در روز 1000 بار در نتایج گوگل نشان داده میشود و 100 نفر بر روی آن کلیک می کنند. در اینصورت مقدار CTR این سایت 0.1 است. اما اگر به ازا همین مقدار نمایش 200 نفر در روز روی این سایت کلیک کنند مقدار CTR آن برابر 0.2 خواهد گردید.
یک موسسه تحقیقات سئو در کشور استرالیا در یک آزمایش علمی با استفاده از 100 نفر محقق میزان تاثیر این شاخص در نتایج گوگل را بررسی کرده است. برای این کار یک عبارت مشخص شده و از 100 نفر مختلف در مدت دو هفته خواسته شده است که این عبارت را جستجو کنند و بر روی نتیجه حاصل بر روی یک سایت خاص کلیک کنند. در واقع با این کار شاخص CTR برای نتیجه دوم افزایش پیدا کرده و گوگل در صورتی که این شاخص را در رتبه بندی صفحات خود دخالت دهد و یا وزن قابل توجهی برای آن منظور کند می باید نتایج خود را جابجا کند.
با توجه به وجود پارامترهای مختلف در رتبه بندی گوگل و سئو، آزمایش فوق از یک مکان فیزیکی و بوسیله مرورگر گوگل کروم انجام شده است و سعی شده شرایط آزمایش برای هر 100 نفر آزمایشگر یکسان باشد. همچنین دو صفحه ای که برای آزمایش سئو انتخاب شده اند از دامنه های جدید هستند.

تصویر زیر نتایج آزمایش را نشان می دهد:

 

محور افقی روزهای آزمایش هستند و محور عمودی رتبه سایت های الفا و بتا در نتایج جستجوی عبارت مورد نظر در گوگل. سایت beta سایتی است که کاربران روی آن کلیک کرده اند، همانطور که ملاحظه می کنید رتبه سایت کلیک شده به سرعت به سایت رقیب نزدیک شده است و پس از چند روز از رقیب خود پیشی گرفته است. البته باید به این نکته توجه کرد که شرایط بسیار زیاد دیگری در نتیجه آزمایش دخیل هستند و به طور قطع نمی توان تاثیر یک پارامتر را اندازه گیری کرد. این موسسه تحقیقاتی سئو قصد دارد آزمایش فوق را در زمان بیشتری و توسط افراد بیشتری تکرار کند و بزودی نتایج تکمیلی آن منتشر خواهد شد.