گروه های خبری

اخبار

صفحات مستهجن امریکا از کجا مدیریت می شوند

ایالات متحده آمریکا با ٤٢٨ میلیون، هلند با ١٨٧ میلیون و انگلیس با ٥٢ میلیون در رتبه‌های اول تا سوم کشورهای دارنده صفحات مستهجن هستند.